Weidevogelbescherming

Jodelende wulpen. Buitelende kieviten over weilanden en akkers. Roepende grutto's op paaltjes. Daar doe je het voor!

In Overijssel zijn bijna 600 vrijwilligers in veertig lokale groepen actief in de weidevogelbescherming. Dat is hard nodig, want de weidevogels zijn sterk in aantal achteruitgegaan. De vrijwilligers zoeken in weilanden naar nesten van de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster en markeren deze.

De agrariërs kunnen nu om de nesten heen werken. Zo blijven duizenden nesten gespaard. Als vrijwilliger kun je helpen met het zoeken van weidevogelnesten en pas geboren kuikens beschermen in de periode vanaf eind maart tot eind juni.

 

 

Contactpersoon Weidevogelbescherming
Peter van den Brandhof l telefoon 06-21876522 l mail peter.vandenbrandhof@landschapoverijssel.nl