Ondersteuning

Vrijwillige schaapherders laten onze schaapskudde grazen. Deze nostalgische klus verdient hedendaagse ondersteuning op maat.

  • Diverse regelingen als vaste vergoeding en WA+ ongevallenverzekering
  • Kleding in bruikleen
  • Gratis beschermer van Landschap Overijssel en dus vier keer per jaar ons magazine
  • Vrijwilligersuitje om informeel kennis en ervaringen uit te wisselen
  • Attentie bij feestdagen, lief&leed en afscheid