Ondersteuning

Landschap Overijssel draagt het werk van alle soortenbeschermers een warm hart toe. Wij ondersteunen dan ook graag bij het werk in het veld.

  • Diverse materialen als markeerstokken en mandjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar weidevogel@landschapoverijssel.nl of te bellen naar 0529-401731
  • Provinciale weidevogelavond: start van weidevogelseizoen door informeel kennis en ervaringen uit te wisselen
  • Ondersteuning bij organisatie excursies
  • Advisering bij het professionaliseren van de eigen vrijwilligersgroep