De groene loper

De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en bijdraagt aan de kwaliteit van natuur en landschap

Binnen het netwerk Natuur-Landschap-Biodiversiteit brengen we ideeën en initiatieven bij elkaar vanuit verschillende invalshoeken en netwerken, maken we ideeën concreet en stimuleren we de uitvoering van de initiatieven.

De groene loperprojecten zijn gericht op alle leefstijlen (Mentality) en dus op alle inwoners van Overijssel. De mate van bewonersparticipatie binnen de projecten is groot.

De Groene Loper in het kort

Groene Lopers zijn laagdrempelig, inspirerend en activerend. Wanneer is een Groene Loper een Groene Loper volgens het netwerk? Energie is het sleutelwoord!

 • Als een loper uit tenminste 10 groene blaadjes bestaat
 • Als ze zichzelf ‘voortplant’
 • Als ze gedragen wordt door een groep mensen of organisaties
 • Als we ervan leren hoe we burgerinitiatieven kunnen laten groeien en bloeien.

Voorwaarden

 • projectpan begroting evaluatie
 • werkorganisatie (collectief)
 • gemeente betrokkenheid
 • meerder leefstijlen betrokkenheid
 • participatieladder toepassen (meerder vormen
 • wel impact in stad

Vouchers, eisen

 • bijzonder door omvang
 • innovatief karakter
 • leefstijl
 • na eerste fase in stand houden
 • passen groene loper
 • draagvlak meerdere bewoners
 • algemeen maatschappelijk belang