Formulieren en vergunning Vrijwillige weidevogelbescherming 2014

Hier vind je verschillende formulieren voor het weidevogelseizoen 2016

De vergunning is opgesteld door Landschapsbeheer Nederland en is bedoeld voor personen die conform wettelijke afspraken bezig zijn met het zoeken en beschermen van weidevogellegsels De vergunning dient getoond te kunnen worden aan controlerende ambtenaren in combinatie met een identiteitsbewijs van de vergunninghouder.