Functieprofiel Vrijwilliger Vliegende Brigade

ALGEMEEN

De Vliegende Brigade is een groep van 20-30 vrijwilligers van Landschap Overijssel die zich bezighouden met landschapsbeheer ten behoeve van bedreigde planten en dieren (Rode Lijst soorten). De Vliegende Brigade is actief op plekken waar geen plaatselijke vrijwilligersgroep actief is. De groep werkt door de hele provincie, op terreinen van LO, maar ook op terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. De vrijwilligers van de VB voeren de werkzaamheden meestal zelfstandig uit in overleg met de eigenaar / terreinbeheerder en de ecoloog van LO. De VB is jaarlijks ca 20 keer actief, meestal in de periode augustus – half maart.

De vrijwilliger van de VB voert zelfstandig beheerswerkzaamheden uit, in samenwerking met de andere vrijwilligers. De werkzaamheden worden gecoördineerd door de coördinator. De beheerswerkzaamheden zijn divers en bestaan uit aanplanten en afzetten van knotbomen en hakhout, onderhouden van bos, houtwal en houtsingel, aanplanten en onderhouden van heggen, verwerken gezaagd- en snoeimateriaal, verwijderen opslag, maaien en plaggen heide, maaien, hooien, wieden grasland en akkers, onderhouden poelen, beken en sprengen.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Voert werkzaamheden uit conform de werkinstructie
 • Onderkent de ecologische eisen die flora- en faunasoorten stellen aan terrein en landschapselementen
 • Gebruikt het gereedschap op de voorgeschreven wijze
 • Past bij het werken met gereedschap de ARBO regels en de gebruiksinstructie toe
 • Reinigt het gereedschap na gebruik
 • Overlegt met werkgroepsleden en coördinator over wijze van werken
 • Onderhoudt zijn kennis en vaardigheden nodig om het werk goed te doen
 • Rapporteert aan coördinator knelpunten, incidenten en resultaten
 • Neemt de condities van het terrein in acht t.a.v. behoud van flora en fauna

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een praktische instelling
 • Je hebt kennis van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk

Wat wij bieden:

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km; vergoeding van gemaakte onkosten. Carpoolen wordt te allen tijde gestimuleerd.
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Overhemd geruit
 • Tuinbroek
 • Pet
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs; Arbo-middelen in bruikleen: helm, handschoenen
 • Kerstpakket
 • Aanbod voor gratis donateurspas en magazine van Landschap Overijssel
 • Kapavond en jaarlijks uitje met alle leden van de vliegende brigade en/of inhoudelijke excursie
 • Aanbod aan interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed