Functieprofiel peilbuisvrijwilliger

ALGEMEEN

Landschap Overijssel beheert tien peilbuisnetwerken in haar natuurterreinen. Met behulp van vrijwilligers worden deze peilbuisnetwerken twee maandelijks opgemeten. Landschap Overijssel gebruikt de gegevens uit de peilbuisnetwerken voor het beheer van de natuurterreinen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor externe ontwikkelingen. Enkele peilbuizen worden al tientallen jaren opgenomen. De meetreeksen die hierdoor zijn ontstaan geven een mooi historische beeld van de waterstanden in onze natuurgebieden.

Een peilbuisvrijwilliger van Landschap Overijssel peilt twee keer per maand de waterstanden van een peilbuisnetwerk in één van de natuurterreinen van Landschap Overijssel. Deze informatie wordt doorgegeven aan Landschap Overijssel en worden in een landelijke database gestopt (DINO). Bij het beheer en de projecten die Landschap Overijssel uitvoert kan de informatie over de waterstanden worden opgevraagd uit de database. De peilbuis vrijwilliger wordt ondersteund door een medewerker van Landschap Overijssel.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • 2 maandelijks peilen van de waterstanden in een natuurterrein van Landschap Overijssel
 • Doorgeven waterstanden aan Landschap Overijssel

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je kunt precies werken
 • Je bent bereid om in verschillende weersomstandigheden de peilbuizen op te nemen
 • Je hebt affiniteit met de combinatie water en natuur
 • Je bent fysiek in staat om dit uit te voeren
 • Bereid zijn scholing te volgen en aan bijeenkomsten deel te nemen die horen bij het uitoefenen van deze functie

Wat wij bieden:

 • Een vaste vergoeding van € 300; hierin is de vergoeding voor reiskosten opgenomen.
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Regenjas
 • Veiligheidslaarzen
 • Pet
 • Aanbod voor gratis donateurspas en magazine van Landschap Overijssel
 • Aanbod voor Interne scholing
 • Jaarlijkse bijeenkomst met alle peilbuisvrijwilligers en/of inhoudelijke excursie
 • Terugkoppeling gegevens
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed