Functieprofiel Inventarisatie Flora&Fauna

ALGEMEEN

Landschap Overijssel beheert ruim 50 eigen natuurterreinen. Om dit beheer op de juiste manier te doen heeft de organisatie gegevens nodig van de aanwezige fauna en flora. Het beste is om deze gegevens regelmatig op dezelfde wijze te verzamelen: monitoren. Deze gegevens kunnen vervolgens één keer in de 6-12 jaar geëvalueerd worden. Indien nodig kan hierna het beheer bijgesteld worden. Bij Landschap Overijssel zijn een aantal ecologen in dienst die een deel van de monitoring op zich nemen. Daarnaast is Landschap Overijssel afhankelijk van vrijwilligers om voldoende gegevens van de flora en fauna van zijn eigen terreinen binnen te krijgen.

De vrijwilliger inventariseert een gebied op een fauna- of floragroep waarvan hij/zij over voldoende kennis beschikt. Dit gebeurt met een methodiek die betrouwbare gegevens oplevert en die herhaalbaar is in de loop van de jaren. De gegevens worden hetzelfde jaar nog aangeleverd op een wijze dat het duidelijk is voor derden waar de soorten zich bevinden (GPS-coördinaten of stippenkaarten). Deze gegevens worden vervolgens door de vrijwilliger of derde in de database van Landschap Overijssel (Natuurdatabank) ingevoerd. Deze gegevens zijn hierdoor beschikbaar voor de ecologen en de beheerders van Landschap Overijssel waardoor het beheer eventueel aangepast kan worden. De vrijwilliger ontvangt een vergunning van de betreffende terreinbeheerder. De vrijwilliger wordt aangestuurd en ondersteund door een ecoloog van Landschap Overijssel.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Inventariseert een fauna- of floragroep op een betrouwbare manier
 • Levert de gegevens op een zo exact mogelijke manier aan bij Landschap Overijssel
 • Schrijven van een verslag met bevindingen en aanbevelingen voor het beheer bij een uitgebreide inventarisatie

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je beschikt over goede kennis van een of enkele soortengroep (-en)
 • Je levert betrouwbare gegevens aan
 • Je bent op de hoogte van het werk van Landschap Overijssel en weet naar wie doorverwezen kan worden bij vragen

Wat wij bieden:

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km; vergoeding van gemaakte onkosten
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen behorend bij je functie.
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs
 • Aanbod voor gratis donateurspas en magazine van Landschap Overijssel
 • Jaarlijkse bijeenkomst met alle monitoringsvrijwilligers en/of inhoudelijke excursie
 • Interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed