Functieprofiel Groepscoördinator Soortenbeheer

ALGEMEEN

Plaatselijk zijn er groepen vrijwilligers actief die zich bezighouden met het beheer van faunasoorten zoals weidevogels en steenuilen. De groep werkt in een door hen zelf afgebakend gebied samen met boeren en buitenlui. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden zelfstandig uit in overleg met de eigenaar/ pachter. De groep heeft een coördinator die de werkzaamheden plant en de groep begeleidt. De groep wordt ondersteund door Landschap Overijssel met kennis en hulpmiddelen.

De coördinator van de lokale werkgroep soortenbeheer zorgt voor de jaarplanning van de activiteiten. De coördinator verzorgt de contacten met de leden van de groep, verstuurt de uitnodigingen, regelt het benodigde materiaal, geeft de werkinstructie enz. Een en ander in overleg met de grondeigenaren/ beheerders.

Tevens zorgt de coördinator voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. De coördinator wordt ondersteund door en werkt nauw samen met medewerkers van Landschap Overijssel.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • begeleidt het werk van de werkgroep, zodat het werk goed verloopt en de vrijwilligers zich gesteund voelen
 • organiseert de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep
 • draagt kennis en vaardigheden over die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen
 • bouwt en onderhoudt relevante netwerkcontacten met grondeigenaren en coördinatoren van andere vrijwilligersgroepen soortenbeheer
 • regelt administratieve zaken rond het werk van de werkgroep (activiteitenplanning, resultatenoverzicht, ledenadministratie, materiaalbeheer)
 • is verantwoordelijk voor het geven van heldere werkinstructie en gedragscode flora en fauna aan de leden van de groep
 • zorgt voor publiciteit rond de activiteiten van de werkgroep

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een goed organiserend vermogen
 • Je hebt een praktische instelling
 • Je weet mensen te motiveren en te begeleiden
 • Je hebt kennis van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk
 • Je hebt ervaring in het gebruik van specifieke materialen en werkmethoden

Wat wij bieden:

 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs
 • Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel voor een jaar
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Pet
 • Weidevogelavond
 • Aanbod aan interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed