Functieprofiel Coördinator vrijwilligersgroep landschapsbeheer

ALGEMEEN

Plaatselijk zijn er groepen vrijwilligers actief die zich bezighouden met landschapsbeheer. De groep werkt in een door hen zelf afgebakend gebied, op terreinen van LO, maar ook op terreinen van andere terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren zoals overheden, boeren en buitenlui. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden zelfstandig uit in overleg met de terreinbeheerder/ eigenaar. De groep heeft een coördinator die de werkzaamheden plant en de groep begeleidt. De groep wordt ondersteund door Landschap Overijssel met kennis en gereedschap.

De coördinator van de lokale werkgroep landschapsbeheer zorgt voor de jaarplanning van de activiteiten. De coördinator verzorgt de contacten met de leden van de groep, verstuurt de uitnodigingen, regelt het benodigde gereedschap, aanhanger, enz. Een en ander in overleg met de grondeigenaar/ beheerder.

Tevens zorgt de coördinator voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. De coördinator wordt ondersteund door en werkt nauw samen met medewerkers van Landschap Overijssel.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • begeleidt het werk van de werkgroep, zodat het werk goed verloopt en de vrijwilligers zich gesteund voelen
 • organiseert de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep
 • draagt kennis en vaardigheden over die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen
 • bouwt en onderhoudt relevante netwerkcontacten (met grondeigenaren en coördinatoren van andere vrijwilligersgroepen
 • regelt administratieve zaken rond het werk van de werkgroep (activiteitenplanning, resultatenoverzicht, ledenadministratie, gereedschapbeheer)
 • is verantwoordelijk voor het geven van heldere werkinstructie en ARBO regels aan de leden van de groep
 • zorgt voor publiciteit rond de activiteiten van de werkgroep

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een goed organiserend vermogen
 • Je hebt een praktische instelling
 • Je weet mensen te motiveren en te begeleiden
 • Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot het beheer van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk
 • je hebt ervaring in het gebruik van specifiek gereedschap en werkmethoden

Wat wij bieden:

 • Adviezen op het gebied van beheer van natuur&landschap, groepsorganisatie, netwerk, communicatie
 • Aanbod voor deelname aan Natuurwerkdag
 • Hulp bij organisatie maatschappelijke stages in de groep
 • Hulp bij organisatie arbo van de groep
 • Uitleen gereedschap en arbomiddelen via gereedschapsdepots
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs, handschoenen
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Waterdichte jas incl. Softshell-voering
 • Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel voor een jaar
 • Kapavond
 • Aanbod aan interne scholing of het gebied van techniek, natuur en landschapsbeheer en groepswerk
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed