Functieprofiel Coördinator Bezoekerscentrum

ALGEMEEN

De bezoekerscentra van Landschap Overijssel zijn een start- of eindpunt voor een dagje natuurbeleving. In het centrum kunnen bezoekers terecht voor informatie over landschap in de streek, mogelijke fiets- en wandelroutes in het gebied, deelnemen aan de georganiseerde belevingsactiviteiten en evenementen en voor een bakje koffie. De coördinator van het centrum zorgt samen met de vrijwillige gastheren/-vrouwen, natuurgidsen en activiteitenbegeleiders voor een gastvrij ontvangst van de bezoekers. Jaarlijks wordt een centrum door ongeveer 10.000 bezoekers bezocht.

De coördinator zorgt als vrijwillig medewerker voor een goed lopend bezoekerscentrum waar de gastvrijheid voor bezoekers uitstekend is georganiseerd. De coördinator zorgt voor een jaarlijks gevarieerd aanbod van activiteiten en voor de uitvoering ervan door vrijwilligers. Tevens zorgt de coördinator voor de werving, selectie en werkbegeleiding van de in het centrum werkzame andere vrijwillige medewerkers. De coördinator werkt nauw samen met medewerkers van Landschap Overijssel en wordt hierdoor ondersteund.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Begeleiden en ondersteunen van de vrijwillige medewerkers met betrekking tot de publieksontvangst, de informatievoorziening, het activiteitenprogramma en een goed verloop daarvan.
 • Plannen en bewaken van de personele bezetting van het centrum.
 • Uitvoeren van taken op gebied van vrijwilligersmanagement zoals werven, selecteren, inwerken van nieuwe vrijwillige medewerkers, voeren van werkoverleg, stimuleren en inventariseren van deskundigheidsbevordering.
 • Organiseren van het activiteitenprogramma gericht op natuur- en landschapbeleving vanuit het bezoekerscentrum en het omliggende natuur&landschap via:
 • opstellen jaarprogramma
 • organisatie van themadagen en (kinder)activiteiten
 • aansturen van het natuurprogramma
 • aansturen van verschillende werkgroepen
 • Verwerken van suggesties van bezoekers in programmering
 • Ontwerpen en inrichten van belevingsmogelijkheden in en direct rond het centrum
 • Zorgen voor de promotie en de representatie van het centrum, gericht op het versterken van de regionale identiteit.
 • Voeren van een eenvoudige administratie op gebied van voorraad- en kasbeheer.
 • Houden van het budget voor activiteiten in het centrum.
 • Zorgen voor publiciteit over ontwikkelingen bij en activiteiten van het bezoekerscentrum.
 • Ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerkcontacten.

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Goed kunnen organiseren.
 • Een praktische instelling hebben.
 • Mensen weten te motiveren en te begeleiden.
 • Belangstelling hebben voor en verbonden voelen met natuur&landschap.
 • Initiatiefrijk zijn.
 • Beschikbaar zijn voor aantal uur inzet per maand, zoals aangegeven in de vrijwilligers overeenkomst. Ook in weekenden en feestdagen en tijdens grote publieksactiviteiten van Landschap Overijssel
 • Op de hoogte zijn van het werk van Landschap Overijssel en weten naar wie doorverwezen kan worden bij specifieke vragen
 • Beschikken over communicatievaardigheden om bezoekers van informatie te voorzien
 • Om kunnen gaan met vragen en klachten en weten in te spelen op lastige bezoekers
 • Bereid zijn scholing te volgen en aan bijeenkomsten deel te nemen die horen bij het uitoefenen van deze functie

Wat wij bieden:

 • Een vaste vergoeding per jaar met maximum van 1500,- per jaar. Reiskosten worden van deze vergoeding betaald.
 • WA verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Bodywarmer
 • Trui
 • Bloes geruit
 • Kerstpakket groot
 • Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel
 • Jaarlijks bijeenkomst met alle vrijwilligers van het de bezoekerscentra
 • Aanbod interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed