Functieprofiel Coördinator Vliegende Brigade

ALGEMEEN

De Vliegende Brigade is een groep van 20-30 vrijwilligers van Landschap Overijssel die zich bezighouden met landschapsbeheer ten behoeve van bedreigde planten en dieren (Rode Lijst soorten). De Vliegende Brigade is actief op plekken waar geen plaatselijke vrijwilligersgroep actief is. De groep werkt door de hele provincie, op terreinen van LO, maar ook op terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. De vrijwilligers van de VB voeren de werkzaamheden meestal zelfstandig uit in overleg met de eigenaar/ terreinbeheerder en de ecoloog van LO. De VB is jaarlijks ca 20 keer actief, meestal in de periode augustus – half maart.

De coördinator van de VB zorgt voor de jaarplanning van de activiteiten. De coördinator verzorgt de contacten met de leden van de groep, verstuurt de uitnodigingen, regelt het benodigde gereedschap, aanhanger, enz. Een en ander in overleg met de ecoloog en de vaste kern van de VB.

Tevens zorgt de coördinator voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. De coördinator wordt ondersteund door en werkt nauw samen met medewerkers van Landschap Overijssel.

De activiteiten kunnen een vervolg zijn van eerdere activiteiten van de groep, of nieuwe activiteiten die worden aangeleverd door de ecoloog van LO.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Begeleidt het werk van de leden van de VB, zodat het werk goed verloopt en de vrijwilligers zich gesteund voelen
 • Draagt bij aan werving en selectie van nieuwe vrijwilligers voor de VB
 • Draagt bij aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen.
 • Bouwt en onderhoudt relevante netwerkcontacten (met terreinbeheerders en coördinatoren van andere vrijwilligersgroepen)
 • Regelt administratieve zaken rond het werk van de VB (activiteitenplanning, resultatenoverzicht, ledenadministratie)
 • Is verantwoordelijk voor het geven van heldere werkinstructie aan de leden van de groep.
 • Zorgt voor publiciteit rond de activiteiten van de VB

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een goed organiserend vermogen
 • Je hebt een praktische instelling
 • Je weet mensen te motiveren en te begeleiden
 • Je hebt kennis van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk
 • Je beschikt over gemiddeld 6 uur per week

Wat wij bieden:

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km; vergoeding van gemaakte onkosten
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet-publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Overhemd geruit
 • Veiligheidslaarzen
 • Tuinbroek
 • Pet
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen; Arbo-middelen in bruikleen: helm, handschoenen
 • Kerstpakket
 • Aanbod voor gratis donateurspas en magazine van Landschap Overijssel
 • Jaarlijks uitje met alle leden van de vliegende brigade en/of Inhoudelijke excursie
 • Aanbod aan interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed