Functieprofiel Boswachter

ALGEMEEN

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur op ruim 5000 hectare eigen terreinen en landgoederen in de provincie Overijssel. Elk terrein heeft unieke streekeigen elementen en dankzij specifiek beheer komen er veel zeldzame planten en dieren voor. In de terreinen liggen bovendien meer dan 35 cultuurhistorische gebouwen. De natuurterreinen zijn toegankelijk voor publiek via een uitgebreid padenstelsel en worden door duizenden mensen per jaar bezocht.

De boswachter houdt toezicht in een of meerdere natuurterreinen van Landschap Overijssel. De boswachter is herkenbaar aan het uniform en kan zich legitimeren als een medewerker die handelt namens Landschap Overijssel. De boswachter verricht zijn/haar werkzaamheden door regelmatige aanwezigheid in de aan hem/ haar toegewezen natuurterreinen. Hij/zij wordt aangestuurd en ondersteund door de terreinbeheerder van LO die verantwoordelijk is voor het betreffende natuurterrein.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Onderhouden van publiekscontacten met bezoekers in het terrein
 • Algemene informatie geven over het terreinbeheer, het werk van Landschap Overijssel en de geldende gedragsregels in het terrein (vanuit oogpunt van het natuurbeheer)
 • Toezicht houden in het terrein
 • Indien nodig, bezoekers aanspreken op hun gedrag; Met de bevoegdheid van Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) is het mogelijk om overtreders te verbaliseren
 • Bevindingen rapporteren aan de terreinbeheerder via het bijhouden van een eenvoudige administratie van het uitgevoerde toezicht en regelmatig werkoverleg

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Beschikken over kennis op gebied van terreinbeheer in natuurgebieden
 • Op de hoogte zijn van het werk van Landschap Overijssel en weten naar wie doorverwezen kan worden bij specifieke vragen
 • Kennis hebben van de gedragsregels in het terrein en als BOA kennis over relevante wetsartikelen
 • Beschikken over communicatievaardigheden om bezoekers van informatie te voorzien
 • Om kunnen gaan met vragen en klachten en weten in te spelen op lastige en/of agressieve bezoekers
 • Beschikbaar zijn volgens afgesproken planning, vooral op drukke momenten als weekenden en feestdagen en tijdens grote publieksactiviteiten van Landschap Overijssel
 • Verzorgen van het terrein door afval op wandelroutes en parkeerplaatsen op te ruimen
 • Bereid zijn scholing te volgen en deel te nemen aan bijeenkomsten die horen bij het uitoefenen van deze functie

Wat wij bieden:

 • Een vaste vergoeding per jaar met maximum van 1500,- per jaar, afhankelijk van de grote van het terrein en de intensiteit van het bezoek. Reiskosten worden van deze vergoeding betaald.
 • WA ongevallen verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Legitimatie vanuit Landschap Overijssel en vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Waterdichte jas incl. softshell-voering
 • Trui
 • Overhemd kaki
 • Pet
 • Broek
 • Veiligheidsschoenen
 • Kerstpakket groot
 • Aanbod voor gratis donateurspas en magazine van Landschap Overijssel
 • Slotavond met boerenkool en jaarlijks gezamenlijke dag cq. bezoek aan een terrein
 • Vergoeding van benodigde scholing / aanbod interne scholing
 • Afscheidcadeau en aandacht voor lief en leed