arbo voor weidevogelvrijwilligers

Arbeidsrisico’s komen overal voor en beperken zich niet alleen tot de werkvloer. Ook waar vrijwilligers in georganiseerd verband aan de slag zijn, mag van ‘werk’ gesproken worden, en geldt vanaf 1 januari 2004 ook de Arbowetgeving.

Als vrijwillige weidevogelbeschermingsgroep in Overijssel willen we met dit Arboplan van aanpak aantonen dat de mogelijke gevaren van het beschermingswerk worden onderkend. Weidevogelvrijwilligers willen de nesten van weidevogels beschermen. Door nesten te markeren kunnen boeren en/of loonwerkers tijdens het werk op het land rekening houden met deze nesten.

We brengen met dit plan van aanpak de mogelijke risico’s in beeld via een risico-evaluatie en geven mogelijke oplossing aan. Tevens wordt beschreven hoe en door wie richting vrijwilligers gecommuniceerd en gedocumenteerd wordt. Dit alles draagt ertoe bij dat veilig gewerkt wordt tijdens activiteiten ten behoeve van de vrijwillige weidevogelbecherming en dat vrijwilligers zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.

Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan, maar door te werken met dit Arboplan van aanpak is al het mogelijke gedaan om risico’s te vermijden, dan wel te verkleinen.